buklibnet – Aansh Infracon

buklibnet

8 6 Підготовка, організація й оформлення результатів наукового дослідження Бібліотека BukLib.net

Принципи — вихідні положення будь-якої теорії, учення, науки або світогляду. Постулати — твердження, що приймаються як істинні, хоча вірність їх не доведена. Науковий факт — явище, що становить базу для формування думки та...

10 Three Західноукраїнські Землі У Другій Половині Xix Ст Бібліотека BuklibInternet

Польща обрала тактику асиміляції етнічних меншин. Полонізація відбувалася у системі освіти, де розпочався перехід на двомовні польсько-українські школи. На управлінські посади приймали переважно поляків. 1) Саме під час...

10 3 Західноукраїнські Землі У Другій Половині Xix Ст Бібліотека BuklibNet

Польща обрала тактику асиміляції етнічних меншин. Полонізація відбувалася у системі освіти, де розпочався перехід на двомовні польсько-українські школи. На управлінські посади приймали переважно поляків. 1) Саме під час...

3 4 Основні методи наукового пізнання Бібліотека BukLib.net

Кант критично проаналізував структуру та типи пізнавальних здібностей людини, розмежував конститутивні та регулятивні принципи пізнання, співвідношення між його формою і змістом. Основні елементи вчення Канта про метод -...

Compare listings

Compare